เกี่ยวกับนักเขียน

ประวัตินักเขียน

วันเกิด: 6มีนาคม 2534

อายุ: 32 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาต: ไทย

ศาสนา: พุทธ

วุฒิการศึกษา: จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประสบการณ์ทำงานของนักเขียน: เป็นนักเขียนมานานมากกว่า 5 ปี พร้อมมีทักษะในการเขียนบทความอย่างหลากหลาย สร้างผลงานการเขียนบทความทั่วไปอย่างหลายเรื่องราวด้วยการจัดสร้างข้อมูลขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสูง

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน: เธอมีความเชี่ยวชาญในงานเขียนอย่างมาก สามารถสร้างสรรค์ผลงานข้อมูลอย่างมีคุณภาพมีการใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนอย่างชัดเจน, ถูกต้อง, และเหมาะสม ก่อนหน้านี้เธอได้เคยทำงานเป็นนักเขียนนวนิยายมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานเขียน ปัจจุบัน ทำงานให้กับเว็บ mc4j.org

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ (mc4j.org)

ที่อยู่: J6X2+WX7 ตำบล ปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150

อีเมล

Social: